Een van de onderwerpen waar ABC energy zich mee bezig houd, is het verduurzamen van onze energievoorziening. 

Op dit moment ligt de focus op het beschikbaar maken van biogeen methaan, grof gezegd aardgas van biologische oorsprong. Met name het verwerken van mest via vergisting biedt de mogelijkheid om biogeen methaan te winnen en ook de methaanuitstoot van onze landbouw te reduceren. Het vergisten van alleen al mest van koeien biedt een potentie van 700 miljoen Nm3 aardgasequivalenten per jaar.

Practise what you preach: ABC energy maakt gebruik van een VW passat die op groene CNG rijdt. Iets vaker tanken dan een diesel (elke 400 km) maar voor de brandstofkosten hoef je het niet te laten.